Řád pro udělování titulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION je podmíněno:
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých – CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkaz původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
5. Titul ,,Český junior šampion“ neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

Řád pro udělování titulu ČESKÝ ŠAMPION
1. CAC – čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat psovi nebo feně, kteří titul ,,Český šampion“ mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu ČESKÝ ŠAMPION je podmíněno:
1. Čtverým získaným čekatelství CAC – z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH pro jedince, který:
1. Získal 3x CCJ (= čekatelství klubového šampiona mladých) na výstavách pořádaných KCHT, a to minimálně od dvou rozhodčích.
2. Byl v době získání všech CC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.

KLUBOVÝ ŠAMPION pro jedince, který:
1. Získal 3x CC (= čekatelství klubového šampiona) na výstavách pořádaných KCHT, a to minimálně od dvou rozhodčích.
2. Byl v době získání všech CC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.

KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE pro jedince, který:
1. Získal 2x čekatelství CCT na klubových zkouškách KCHT od dvou rozhodčích.
2. Byl v době získání všech CCT v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.